Plans de treball

                 PLANS DE TREBALL TELEMÀTICS 
 La canalla de sisè haurà de realitzar durant el curs i dins dels seus plans de treballs, pràctiques telemàtiques, que reforçaran el seu aprenentatge.PLANS DE TREBALL

Les noies i els nois de sisè treballen a partir de plans de treball les àrees de català i matemàtiques.
Els plans de treball  són dossiers que es lliuren quinzenalment.
A matemàtiques treballem els apartats de: 
Càlcul mental
Números
Mesura -  Estadística
Geometria
Operacions
Àlgebra - Problemes

 

A català treballen els apartats de:
· Comprensió lectora
· Lèxic i vocabulari
· Expressió escrita
· Ortografia
· Gramàtica
 . Dictat
. Pràctica telemàtica
Objectius
· Treballar els objectius i continguts de les diferents àrees.
· Ajudar als alumnes a planificar uns continguts concrets en
un temps determinat , de manera més autònomament, arribant a una autoregulació de la feina plena fomentant l’autonomia.
· Potenciar l’autocorrecció per tal que la criatura sigui conscient dels seus errors.
- Realitzar la pràctica telemàtica per consolidar els continguts apressos.

Metodologia
Es lliura a les noies i nois el dossier del pla de treball i es fa una explicació general a tot el grup del contingut del mateix.
Les criatures, individualment, hauran de planificar el pla a treballar durant aquells dies apuntant-lo a l’agenda escolar individual.
Al començament serà la mestra qui acompanyi la planificació de la feina, més endavant serà l’alumne qui amb l’agenda i el pla de treball el planifiqui sol. 
La mestra supervisarà aquesta feina fent-los adonar si en algun cas el repartiment de tasques és irregular i l’alumnat ha posat molta feina per un dia o molt poca per un altre.
Arribada la data de lliurament, els alumnes hauran d’haver acabat tot el pla amb les pràctiques telemàtiques corresponents. 
Les feines s’han de fer durant l’hora de llengua catalana o matemàtiques, però si algun dia a l’hora de classe no han pogut fer tota la feina planificada, l’acabaran a casa.
S’intentarà corregir el pla amb tots els alumnes del grup per tal que cadascú sigui conscient dels errors i els pugui corregir.
El pla de treball permet regular el treball de cada noi i noia en funció del seu ritme d'aprenentatge. Reforçant o ampliant coneixements.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada